ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Περιβαλλοντική Πολιτική και Χάραξη Στρατηγικής

Περιβαλλοντική Πολιτική και Χάραξη Στρατηγικής

Εθνικό εργαστήριο διακρίβωσης της αξιοπιστίας των μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ΥΠΕΚΑ (σύμβαση έργου Νο.1675 / 12), 2012-2015.

Αντικείμενο του έργου είναι: i. Η συμπλήρωση, προετοιμασία και η διαπίστευση του Εργαστηρίου του τμήματος Ποιότητας της Ατμόσφαιρας της Διεύθυνσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ κατά το Πρότυπο… Περισσότερα »Εθνικό εργαστήριο διακρίβωσης της αξιοπιστίας των μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ΥΠΕΚΑ (σύμβαση έργου Νο.1675 / 12), 2012-2015.