Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Η εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) από διάφορες δραστηριότητες και έργα υποδομής αποτελεί ένα σημαντικό τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται με επιτυχία η ΑΞΩΝ. Πολυάριθμες ΜΠΕ έχουν εκπονηθεί έως σήμερα με επιτυχία ενώ η εταιρεία διαθέτει σημαντική εμπειρία και γνώση όχι μόνο στην εκπόνηση αλλά στις απαιτούμενες διαδικασίες και στην παρακολούθηση του φακέλου της μελέτης έως την τελική έγκριση και αδειοδότηση.

Έργα