ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Αποδέκτες των δραστηριοτήτων της  ΑΞΩΝ είναι οι κεντρικές κυβερνητικές υπηρεσίες καθώς και οργανισμοί του ευρύτερου δημοσίου τομέα, η τοπική αυτοδιοίκηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ σημαντική μερίδα καταλαμβάνει και ο ιδιωτικός τομέας.