Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Στα πλαίσια εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας απαιτούνται μέτρα και ρυθμίσεις τα οποία θα πρέπει να προκύπτουν από εξειδικευμένα έργα ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης των όποιων επιλογών. Επιπροσθέτως, η υλοποίηση έργων με στόχο την εφαρμογή των δεσμεύσεων της χώρας σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο οδηγεί σε συγκεκριμένες προτάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων. Η εταιρεία, από την ίδρυσή της, έχει εκπονήσει πολλά τέτοια έργα και διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα αυτό.

Έργα