Διαχείριση Αποβλήτων

Η ενιαία και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του συνόλου των ρευμάτων αποβλήτων, η ιεράρχηση των δραστηριοτήτων με προτεραιότητα στην πρόληψη και η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση πόρων και ενέργειας αποτελούν τους κύριους άξονες για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων. Στα πλαίσια αυτά η ΑΞΩΝ διαθέτει σημαντική εμπειρία και επιστημονικό υπόβαθρο.