ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Αέρια Ρύπανση > Υποστηρικτικές Δράσεις για Απογραφές Εκπομπών Ατμοσφαιρικών Ρύπων καθώς και Ενημερωτικές Εκθέσεις Απογραφής σε Εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της Διεθνούς Σύμβασης LRTAP, ΕΜΠ, ΥΠΕΝ, 2017, 2018, 2020.

Υποστηρικτικές Δράσεις για Απογραφές Εκπομπών Ατμοσφαιρικών Ρύπων καθώς και Ενημερωτικές Εκθέσεις Απογραφής σε Εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της Διεθνούς Σύμβασης LRTAP, ΕΜΠ, ΥΠΕΝ, 2017, 2018, 2020.

Επιστροφή