ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων > Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 100 Mwp στη θέση “Πέντε Αδέλφια” Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών, ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., 2021-2022

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 100 Mwp στη θέση “Πέντε Αδέλφια” Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών, ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., 2021-2022

Επιστροφή