ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων > Φάκελος Τροποποίησης της ΑΕΠΟ των Ορυχείων Αμυνταίου-Λακκιάς και Επικαιροποίηση ΣΔΑ, ΔΕΗ Α.Ε., 2021-2022

Φάκελος Τροποποίησης της ΑΕΠΟ των Ορυχείων Αμυνταίου-Λακκιάς και Επικαιροποίηση ΣΔΑ, ΔΕΗ Α.Ε., 2021-2022

Επιστροφή