ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων > Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 92 MWp στη θέση “Μονή Ζάβορδας” Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών, VSpring Ltd, 2020-2021.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 92 MWp στη θέση “Μονή Ζάβορδας” Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών, VSpring Ltd, 2020-2021.

Επιστροφή