ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων > Ανανέωση/Τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιομηχανίας Παραγωγής Προπλασμάτων Φιαλών ΡET και Εμφιάλωσης – Εγκύστωσης Χυμών και Αναψυκτικών στο Σχηματάρι Βοιωτίας, COCA COLA AE. 2020.

Ανανέωση/Τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιομηχανίας Παραγωγής Προπλασμάτων Φιαλών ΡET και Εμφιάλωσης – Εγκύστωσης Χυμών και Αναψυκτικών στο Σχηματάρι Βοιωτίας, COCA COLA AE. 2020.

Επιστροφή