ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων > Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 84,81 Mwp στη θέση “Παλαιότουρκο” Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών, VSpring Ltd, 2021

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 84,81 Mwp στη θέση “Παλαιότουρκο” Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών, VSpring Ltd, 2021

Επιστροφή