ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Αέρια Ρύπανση > Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Αθηναίων για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, Δήμος Αθηναίων, 2010

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Αθηναίων για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, Δήμος Αθηναίων, 2010

Οι πόλεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, δεδομένου ότι τους αποδίδονται και σημαντικές ευθύνες για την πρόκληση της αλλαγής του κλίματος. Πράγματι, οι πόλεις και οι αστικές περιοχές καταναλώνουν το 75% της διεθνώς παραγόμενης ενέργειας και παράγουν έως το 75% των εκπομπών θερμοκηπικών αερίων διεθνώς.
Η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας κυριαρχώντας στην Περιφέρεια Αττικής. Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Αθηναίων είναι η κατανάλωση ενέργειας, κυρίως σε δημόσια κτίρια αλλά και σε κτίρια κατοικιών ή επαγγελματικής στέγης. Η ενέργεια που καταναλώνεται για φωτισμό, ψύξη ή θέρμανση, προέρχεται κυρίως από καύση λιγνίτη, ή πετρελαίου θέρμανσης ή φυσικού αερίου (του οποίου το ποσοστό συνεχώς αυξάνεται). Τα περισσότερα νοικοκυριά διαθέτουν κεντρική θέρμανση με πετρέλαιο παρά την αύξηση των συνδέσεων με φυσικό αέριο ενώ η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι σχεδόν ανύπαρκτηειδικά στον οικιακό τομέα.Τα απορρίμματα, τα οποία έχουν αυξηθεί κατά 50% από το το 1990 έως το 2001, αποτελούν επίσης μία μεγάλη πρόκληση. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα του Δ.Α. είναι η έλλειψη χώρων πρασίνου οι οποίοι συντελούν σημαντικά στην δημιουργία μικροκλίματος, κρατώντας τις θερμοκρασίες χαμηλότερα κατά την θερινή περίοδο, αλλά και στην απορρόφηση του εκπεμπομένου CO2. Οι δημόσιες περιοχές πρασίνου του Δ.Α. καταλαμβάνουν μία έκταση 5,429 στρεμμάτων, οι οποίες κρίνονται ως ανεπαρκείς για τον πληθυσμό της πόλης. Στην συνέχεια παρουσιάζονται ανά τομέα οι εκπομπές της Αθήνας για τα έτη 2001-2007.
Με βάση τις υπολογισθείσες εκπομπές, για την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου, προσδιορίσθηκαν οι άξονες προτεραιότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες βέλτιστων πρακτικών της πρωτοβουλίας C40, καθώς και τα έργα που εντάχθηκαν στον προγραμματισμό του Δήμου Αθηναίων.

Επιστροφή