ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Αέρια Ρύπανση > Εφαρμογή Φωτοχημικού Μοντέλου στα πλαίσια του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης AutoOil II (AOPII), 1997-1999

Εφαρμογή Φωτοχημικού Μοντέλου στα πλαίσια του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης AutoOil II (AOPII), 1997-1999

Στο έργο αυτό, εφαρμόσθηκε ένα σύστημα μοντέλων ποιότητας του αέρα σε τέσσερις ευρωπαϊκές πόλεις (Αθήνα, Λονδίνο, Μαδρίτη και Ουτρέχτη) και υπολογίσθηκε η χωρική και χρονική κατανομή των συγκεντρώσεων των φωτοχημικών ρύπων. Για τους υπολογισμούς, εφαρμόσθηκε το τρισδιάστατο φωτοχημικό μοντέλο Urban Airshed Model UAM (Scheffe and Morris, 1993).

Επιστροφή