ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Ακουστικό Περιβάλλον > Πρόγραμμα μετρήσεων, ελέγχου και αξιολόγησης επιπέδων θορύβου στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Οδηγία, Προτάσεις μέτρων βελτίωσης, 2008

Πρόγραμμα μετρήσεων, ελέγχου και αξιολόγησης επιπέδων θορύβου στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Οδηγία, Προτάσεις μέτρων βελτίωσης, 2008

Επιστροφή