ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Αέρια Ρύπανση > Προηγμένες Τεχνικές Περιβαλλοντικών Μετρήσεων και Προγνώσεων, Υπουργείο Ανάπτυξης, ΓΓΕΤ, 2003-2006

Προηγμένες Τεχνικές Περιβαλλοντικών Μετρήσεων και Προγνώσεων, Υπουργείο Ανάπτυξης, ΓΓΕΤ, 2003-2006

Κύριος στόχος του δικτύου είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, στελεχών δημοσίων φορέων καθώς και στελεχών ιδιωτικών επιχειρήσεων σε σύγχρονες τεχνικές μέτρησης, ελέγχου, παρακολούθησης, πρόγνωσης και διαχείρισης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, σε τοπική, περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα. Άλλοι στόχοι είναι η ενημέρωση των μελών του δικτύου σε θέματα αιχμής από ξένους επιστήμονες διεθνούς κύρους και η αλληλοενημέρωση για τις ερευνητικές δραστηριότητες τους.

Επιστροφή