ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Περιβαλλοντική Διαχείριση > Μακροχρόνιο Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης του Νομού Λάρισας 2005-2020, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, 2006.

Μακροχρόνιο Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης του Νομού Λάρισας 2005-2020, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, 2006.

Επιστροφή