ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Υποστηρικτικές Δράσεις για Απογραφές Αερίων του Θερμοκηπίου σε Εφαρμογή Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και Διεθνών Συμβάσεων, ΕΜΠ, ΥΠΕΝ, 2009-2016, 2018-2020.

Απογραφή των εκπομπών θερμοκηπικών αερίων στην Ελλάδα και μελλοντικές προβολές.

Εθνικό εργαστήριο διακρίβωσης της αξιοπιστίας των μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ΥΠΕΚΑ (σύμβαση έργου Νο.1675 / 12), 2012-2015.

Αντικείμενο του έργου είναι: i. Η συμπλήρωση, προετοιμασία και η διαπίστευση του Εργαστηρίου του τμήματος Ποιότητας της Ατμόσφαιρας της Διεύθυνσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ κατά το Πρότυπο… Περισσότερα »Εθνικό εργαστήριο διακρίβωσης της αξιοπιστίας των μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ΥΠΕΚΑ (σύμβαση έργου Νο.1675 / 12), 2012-2015.

Βιομηχανική Επικινδυνότητα και Πολεοδομικές – Χωροταξικές Παρεμβάσεις, Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, 2007-2008

Βιομηχανική Επικινδυνότητα και Πολεοδομικές – Χωροταξικές Παρεμβάσεις, Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, 2007-2008Στόχος του έργου ίναι η ανάπτυξη και εφαρμογή πολυκριτηριακής μεθόδου λήψης αποφάσεων για τον σχεδιασμό… Περισσότερα »Βιομηχανική Επικινδυνότητα και Πολεοδομικές – Χωροταξικές Παρεμβάσεις, Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, 2007-2008

Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Θεσσαλονίκη. ΥΠΕΧΩΔΕ, 2003-2004

Στα πλαίσια του έργου αυτού αναπτύχθηκε κατάλληλο Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη σε εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής… Περισσότερα »Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Θεσσαλονίκη. ΥΠΕΧΩΔΕ, 2003-2004