ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Κλιματική Αλλαγή

Κλιματική Αλλαγή

Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Κρήτης, 2020-2021.

Διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με βάση μελλοντικά σενάρια εξέλιξης των εκπομπών και κατάστρωση του Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή με προτάσεις… Περισσότερα »Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Κρήτης, 2020-2021.

CIRCE: Έρευνα για την Κλιματική Αλλαγή και τις Επιπτώσεις της: το Μεσογειακό Περιβάλλον, Έργο της ΕΕ, 2014.

Το έργο αφορά στην επισκόπηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των πιθανών δράσεων προσαρμογής για την περιοχή της Μεσογείου, περιλαμβάνοντας την Ευρώπη, τη Βόρεια… Περισσότερα »CIRCE: Έρευνα για την Κλιματική Αλλαγή και τις Επιπτώσεις της: το Μεσογειακό Περιβάλλον, Έργο της ΕΕ, 2014.