ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Κλιματική Αλλαγή > Η επίδραση τις Κλιματικής Αλλαγής στην Τουριστική Ανάπτυξη των Ευαίσθητων Περιοχών της Ελλάδας: Πιλοτική Εφαρμογή στην Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης της Μεσσηνίας, Ακαδημία Αθηνών, Έργο της ΕΕ, 2013-2014.

Η επίδραση τις Κλιματικής Αλλαγής στην Τουριστική Ανάπτυξη των Ευαίσθητων Περιοχών της Ελλάδας: Πιλοτική Εφαρμογή στην Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης της Μεσσηνίας, Ακαδημία Αθηνών, Έργο της ΕΕ, 2013-2014.

Επιστροφή