ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Διαχείριση Ασφαλείας και Ανάλυση Επικινδυνότητας

Διαχείριση Ασφαλείας και Ανάλυση Επικινδυνότητας

Βιομηχανική Επικινδυνότητα και Πολεοδομικές – Χωροταξικές Παρεμβάσεις, Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, 2007-2008

Βιομηχανική Επικινδυνότητα και Πολεοδομικές – Χωροταξικές Παρεμβάσεις, Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, 2007-2008Στόχος του έργου ίναι η ανάπτυξη και εφαρμογή πολυκριτηριακής μεθόδου λήψης αποφάσεων για τον σχεδιασμό… Περισσότερα »Βιομηχανική Επικινδυνότητα και Πολεοδομικές – Χωροταξικές Παρεμβάσεις, Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, 2007-2008

Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης του Κοινού για την Αντιμετώπιση Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης, ΥΠΕΧΩΔΕ, 2003-2005

Σκοπός του έργου ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την αντιμετώπιση Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ). Η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των πολιτών για… Περισσότερα »Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης του Κοινού για την Αντιμετώπιση Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης, ΥΠΕΧΩΔΕ, 2003-2005