ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Διαχείριση Ασφαλείας και Ανάλυση Επικινδυνότητας > Εκπόνηση Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πειραιά, Νομαρχία Πειραιά, 1999-2001.

Εκπόνηση Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πειραιά, Νομαρχία Πειραιά, 1999-2001.

Επιστροφή