ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Διαχείριση Ασφαλείας και Ανάλυση Επικινδυνότητας > Εκπόνηση Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, Φορέας Ανάθεσης: Νομαρχία Θεσσαλονίκης, 1998-2000.

Εκπόνηση Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, Φορέας Ανάθεσης: Νομαρχία Θεσσαλονίκης, 1998-2000.

Επιστροφή