ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Μελέτη Οικοτουριστικής Ανάπτυξης στην περιοχή του Δέλτα Πηνειού, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, 2003-2004.

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η δημιουργία προτύπων και σεναρίων εναλλακτικών μορφών ήπιας Αγροτουριστικής Ανάπτυξης στα διοικητικά όρια των Δήμων Ευρυμενών και Κάτω Ολύμπου και η… Περισσότερα »Μελέτη Οικοτουριστικής Ανάπτυξης στην περιοχή του Δέλτα Πηνειού, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, 2003-2004.