ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Αέρια Ρύπανση > Τεχνικός Σύμβουλος ΥΠΕΚΑ για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, ΥΠΕΚΑ, 2007-2012

Τεχνικός Σύμβουλος ΥΠΕΚΑ για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, ΥΠΕΚΑ, 2007-2012

Στα πλαίσια του έργου αυτού η εταιρεία ήταν υπεύθυνη για όλα τα περιβαλλοντικά θέματα που προκέκυψαν στα πλαίσια της κατασκευής και λειτουργίας του έργου.

Επιστροφή