ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Αέρια Ρύπανση > PARTHENO2N- Ατμοσφαιρική Ρύπανση στην Περιοχή της Αθήνας: Δορυφορική Παρατήρηση του ΝΟ2 και σύγκριση με Τηλεσκοπικές Επίγειες Μετρήσεις και Προσομοιώσεις Μοντέλων, Ακαδημία Αθηνών, Έργο της ΕΕ, 2013.

PARTHENO2N- Ατμοσφαιρική Ρύπανση στην Περιοχή της Αθήνας: Δορυφορική Παρατήρηση του ΝΟ2 και σύγκριση με Τηλεσκοπικές Επίγειες Μετρήσεις και Προσομοιώσεις Μοντέλων, Ακαδημία Αθηνών, Έργο της ΕΕ, 2013.

Επιστροφή