ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων > Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Κλειστού Γυμναστηρίου Θέρμης Θεσσαλονίκης, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, 2002

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Κλειστού Γυμναστηρίου Θέρμης Θεσσαλονίκης, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, 2002

Επιστροφή