ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων > Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιγνιτικών Πεδίων Αμυνταίου και Λακκιάς, ΔΕΗ ΑΕ, 2013.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιγνιτικών Πεδίων Αμυνταίου και Λακκιάς, ΔΕΗ ΑΕ, 2013.

Επιστροφή