ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων > Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Φράγματος Φιλατρινού και Αρδευτικού Δικτύου Φιλατρινού, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2012-2013.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Φράγματος Φιλατρινού και Αρδευτικού Δικτύου Φιλατρινού, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2012-2013.

Επιστροφή