ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων > Mελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία ενός ΘΗΣ με φυσικό αέριο, ισχύος 400 MW, στα Οινόφυτα Βοιωτίας, ALFΑ-ALFA HOLDINGS SA, 2001

Mελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία ενός ΘΗΣ με φυσικό αέριο, ισχύος 400 MW, στα Οινόφυτα Βοιωτίας, ALFΑ-ALFA HOLDINGS SA, 2001

Επιστροφή