ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων > Mελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του ΘΗΣ με φυσικό αέριο ΗΡΩΝ V, ισχύος 1160 MW στην Βόρειο Εύβοια, ΗΡΩΝ V Θερμοηλεκτρικός Σταθμός AE, 2011-2012.

Mελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του ΘΗΣ με φυσικό αέριο ΗΡΩΝ V, ισχύος 1160 MW στην Βόρειο Εύβοια, ΗΡΩΝ V Θερμοηλεκτρικός Σταθμός AE, 2011-2012.

Επιστροφή