ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων > Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Κατασκευή και Λειτουργία των Τουριστικών Εγκαταστάσεων και των Γηπέδων Γκολφ στην περιοχή της πρώην λίμνης Αγουλινίτσας, Νομαρχία Ηλείας, 2006-2007.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Κατασκευή και Λειτουργία των Τουριστικών Εγκαταστάσεων και των Γηπέδων Γκολφ στην περιοχή της πρώην λίμνης Αγουλινίτσας, Νομαρχία Ηλείας, 2006-2007.

Επιστροφή