ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων > Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Κατασκευή και Λειτουργία της Βιομηχανικής Περιοχής Βόρειας Εύβοιας, ΓΕΚ ΑΕ, 2010-2011.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Κατασκευή και Λειτουργία της Βιομηχανικής Περιοχής Βόρειας Εύβοιας, ΓΕΚ ΑΕ, 2010-2011.

Επιστροφή