ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων > Εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης για την εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της πόλης των Αθηνών, Δήμος Αθηναίων, 2000

Εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης για την εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της πόλης των Αθηνών, Δήμος Αθηναίων, 2000

Επιστροφή