ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων > Ανανέωση/Τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων για την Ολοκλήρωση Κατασκευής και Λειτουργία του Υποτμήματος «ΣΚΑΡΦΕΙΑ-ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ», στο Τμήμα «ΣΚΑΡΦΕΙΑ-ΛΑΜΙΑ-ΡΑΧΕΣ» του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, 2015-2017.

Ανανέωση/Τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων για την Ολοκλήρωση Κατασκευής και Λειτουργία του Υποτμήματος «ΣΚΑΡΦΕΙΑ-ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ», στο Τμήμα «ΣΚΑΡΦΕΙΑ-ΛΑΜΙΑ-ΡΑΧΕΣ» του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, 2015-2017.

Επιστροφή