ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Air Pollution

Air Pollution

The Impact of COVID-19 Restriction Measures on Air Pollution and Climate Change in Attica, NECCA (former NCESD), 2020.

Στα πλαίσια του έργου έλαβε χώρα ο υπολογισμός των εκπομπών αερίων ρύπων και θερμοκηπικών αερίων στην περιοχή της Αττικής για την περίοδο Μαρτίου- Mαΐου 2017-2020,… Read More »The Impact of COVID-19 Restriction Measures on Air Pollution and Climate Change in Attica, NECCA (former NCESD), 2020.

Environmental Impact Assessment and Air Pollution Dispersion Study for the Steam Electric Station (SES) of Meliti, Lignitiki Melitis S.A., 2020.

Εφαρμογή Μοντέλου Διασποράς και εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με σκοπό την αξιολόγηση των επιπτώσεων που προκύπτουν από την εγκατάσταση τόσο στην άμεση περιοχή του… Read More »Environmental Impact Assessment and Air Pollution Dispersion Study for the Steam Electric Station (SES) of Meliti, Lignitiki Melitis S.A., 2020.

NanoMONITOR: Development of a Real-Time Information and Monitoring System to Support the Risk Assessment of Nanomaterials Under REACH, LIFE14 ENV/ES/000662, 2016-2018.

Ο στόχος του έργου ήταν η βελτίωση της συλλογής, διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων περιβαλλοντικής παρακολούθησης ώστε να υποστηρίξει την εφαρμογή του κανονισμού REACH και να… Read More »NanoMONITOR: Development of a Real-Time Information and Monitoring System to Support the Risk Assessment of Nanomaterials Under REACH, LIFE14 ENV/ES/000662, 2016-2018.